Czasopisma

Ruch Muzyczny


„Ruch Muzyczny” – polskie czasopismo muzyczne, poświęcone muzyce poważnej wszystkich epok. Publikuje relacje z koncertów i festiwali, recenzje płyt i książek, eseje, felietony oraz artykuły dotyczące wszelkich aspektów muzyki poważnej.

Początki swe datuje na rok 1857, pod redakcją Józefa Sikorskiego w Warszawie. Kontynuacją w latach 1945-1949 było przygotowanie do druku nowych numerów przez Stefana Kisielewskiego, Zygmunta Mycielskiego i Bronisława Rutkowskiego i wydawanego prze Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Kolejne wznowienie nastąpiło w 1957 roku, a w 1960 roku reaktywował i współredagował to czasopismo Mieczysław Tomaszewski.

W latach 1959-1968 pismo prowadził Zygmunt Mycielski, w latach 1971-2008 redaktorem naczelnym był Ludwik Erhardt. W latach 2008-2013 Olgierd Pisarenko, a w latach 2013-2019 Tomasz Cyz.

W 2018 roku Ruch Muzyczny powrócił do Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. W latach 2019-2021 stanowisko redaktora naczelnego „Ruchu Muzycznego” pełnił Piotr Matwiejczuk. Natomiast obecnym redaktorem naczelnym magazynu od 2021 jest Daniel Cichy. Od stycznia 2020 Ruch Muzyczny ponownie staje się dwutygodnikiem i otrzymuje nową formę.

Zamów prenumeratę
z 6
Wyświetlacz:  
z 6